Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> PŘÍTOMNÝ ČAS

Prostý

1. třída: vzor PARLER (parle) = mluvit

je parle že parl
ty tu parles tü parl
on/ona il/elle parle il/el parl
my nous parlons nu parlõ
vy vous parlez vu parle
oni/ony ils/elles parlent il/el parl

 

2. třída: vzor FINIR (finir) = končit

je finis že fini
ty tu finis tü fini
on/ona il/elle finit il/el fini
my nous finissons nu finisõ
vy vous finissez vu finise
oni/ony ils/elles finissent il/el finis

(příčestí minulé = FINI)

* CHOISIR (vybrat), SALIR (špinit), GRANDIR (růst), BLANCHIR (bělat), ROUGIR (červenat) ...

 

3. třída: vzor RÉPONDRE (repõdr) = odpovědět

je réponds že repõ
ty tu réponds tü repõ
on/ona il/elle répond il/el repõ
my nous répondons nu repõdõ
vy vous répondez vu repõde
oni/ony ils/elles répondent il/el repõ:d

* PRENDRE (vzít, brát), COMPRENDRE (rozumět), APPRENDRE (učit se), ATTENDRE (čekat),  ENTENDRE (slyšet) ...

 

Průběhový

je suis en train de + inf žesui  õ treñ de
ty tu est tüe
on/ona il/elle est il/el e
my nous sommes nusom
vy vous êtes vuzet
oni/ony ils/elles sont il/el sõ

                                                                                     * sloveso ÊTRE (být) + en train de + infinitiv

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13