Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> MUSET‚MÍT POVINNOST

DEVOIR (devuar)

přítomný čas

je dois žedua
ty tu dois tüdua
on/ona il/elle doit il/el dua
my nous devons nudevõ
vy vous devez vudeve
oni/ony ils/elles doivent il/el dua:v

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

je devais žedeve
ty tu devais tüdeve
on/ona il/elle devait il/el deve
my nous devions nudevjõ
vy vous deviez vudevje
oni/ony ils/elles devaient il/el deve

                  (passé composé - časově vymezeno)

j´ai že du
ty tu as tüa
on/ona il/elle a il/el a
my nous avons nuzavõ
vy vous avez vuzave
oni/ony ils/elles ont il/el zõ

                                                                             *  sloveso AVOIR (mít) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

je devrai žedevre
ty tu devras tüdevra
on/ona il/elle devra il/el devra
my nous devrons nudevrõ
vy vous devrez vudevre
oni/ony ils/elles devront il/el devrõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais devoir ževe devuar
ty tu vas tüva
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzale
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

je devrais žedevre
ty tu devrais tüdevre
on/ona il/elle devrait il/el devre
my nous devrions nudevrjõ
vy vous devriez vudevrje
oni/ony ils/elles devraient il/el devre

                              - minulý (conditionnel passé)

j´aurais žore du
ty tu aurais tüore
on/ona il/elle aurait il/el ore
my nous aurion nuzorjõ
vy vous auriez vuzorje
oni/ony ils/elles auraient il/el zore

                                                     *  conditionnel présent slovesa AVOIR (mít) + příčestí minulé

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13