Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

> PRÁT SE‚BÍT‚ PORAZIT‚PŘEKONAT

(SE) BATTRE (batr)

přítomný čas

je bats žeba
ty tu bats tüba
on/ona il/elle bat il/el ba
my nous battons nubatõ
vy vous battez vubate
oni/ony ils/elles battent il/el bat

 

minulý čas (imperfektum - časově nevymezeno)

je battais žebate
ty tu battais tübate
on/ona il/elle battait il/el bate
my nous battions nubatjõ
vy vous battiez vubatje
oni/ony ils/elles battaient il/el bate

                  (passé composé - časově vymezeno)

j´ai battu že batu
ty tu as tüa
on/ona il/elle a il/el a
my nous avons nuzavõ
vy vous avez vuzave
oni/ony ils/elles ont il/el zõ

                                                                             *  sloveso AVOIR (mít) + příčestí minulé

budoucí čas (jednoduchý - futur)

je battrai žebatre
ty tu battras tübatra
on/ona il/elle battra il/el batra
my nous battrons nubatrõ
vy vous battrez vubatre
oni/ony ils/elles battront il/el batrõ

                   (opisný - futur proche - blízká budoucnost)

je vais battre ževe batr
ty tu vas tüva
on/ona il/elle va il/el va
my nous allons nuzalõ
vy vous allez vuzale
oni/ony ils/elles vont il/el võ

                                                                                      *  sloveso ALLER (jít) + infinitiv

podmiňovací způsob - přítomný (conditionnel présent)

je battrais žebatre
ty tu battrais tübatre
on/ona il/elle battrait il/el batre
my nous battrions nubatrjõ
vy vous battriez vubatrje
oni/ony ils/elles battraient il/el batre

                              - minulý (conditionnel passé)

j´aurais battu žore batu
ty tu aurais tüore
on/ona il/elle aurait il/el ore
my nous aurion nuzorjõ
vy vous auriez vuzorje
oni/ony ils/elles auraient il/el zore

                                                     *  conditionnel présent slovesa AVOIR (mít) + příčestí minulé

TOPlist
aktualizováno: 29.07.2017 21:04:13